Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Xe thang dạng cắt kéo (điện)

Xe thang cắt kéo là xe có hình dạng chữ X. Loại xe này sẽ nâng được theo chiều thẳng đứng được sử dụng cơ cấu liên kết gấp theo hình chữ X, giống như cơ cấu chiếc kéo.

Các loại xe nâng người cắt kéo có chiều cao làm việc từ 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m. Xe thang dạng cắt kéo (điện) phù hợp với các công việc sửa chữa và bảo dưỡng trong nhà. 

Dòng xe này là giải pháp vô cùng thích hợp cho các nhiệm vụ trong không gian nhỏ hẹp. Ít khí thải, tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định. 

MODEL: AE1932 Chiều cao sàn: 5.8 m Tải trọng nâng: 275 kg Chiều rộng máy: 0.81 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 6.44 km/h Các tính năng: JLG AE1932 chạy điện hoàn toàn là...
MODEL: ERT2669 Chiều cao sàn: 7.98 m Tải trọng nâng: 680 kg Chiều rộng máy: 1.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 5.63 km/h Các tính năng:
MODEL: ERT3369 Chiều cao sàn: 9.96 m Tải trọng nâng: 454 kg Chiều rộng máy: 1.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 5.63 km/h Các tính năng:
MODEL: ERT4069 Chiều cao sàn: 12.20 m Tải trọng nâng: 362 kg Chiều rộng máy: 1.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 4.83 km/h Các tính năng:
MODEL: ERT4769 Chiều cao sàn: 14.33 m Tải trọng nâng: 362 kg Chiều rộng máy: 1.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 4.83 km/h Các tính năng:
MODEL: ES1330L Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 3.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 227 kg Chiều rộng máy: 0.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn): 3.86 km/h Các tính năng: Giảm...
MODEL: ES1530L Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 4.5/3.0 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 227 kg Chiều rộng máy: 0.76 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: ES1932 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 5.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 230 kg Chiều rộng máy: 0.81 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: ES2632 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 7.8/9.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 230/125 kg Chiều rộng máy: 0.81 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: ES2646 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 7.92 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 545 kg Chiều rộng máy: 1.17 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: ES3246 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 9.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 320/230 kg Chiều rộng máy: 1.17 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: ES4046 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 11.9 m/8.75m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 350/250 kg Chiều rộng máy: 1.17 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...
MODEL: R1932 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 5.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 230 kg Chiều rộng máy: 0.81 m Các tính năng: Thiết kế JLG R1932 gọn gàng, có thể đi...
MODEL: R2632 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 7.8/6.4 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 230/125 kg Chiều rộng máy: 0.81 m Các tính năng: Thiết kế JLG R2632 gọn gàng, có thể đi...
MODEL: R2646 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 7.92 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 545 kg Chiều rộng máy: 1.17 m Các tính năng: Xe...
MODEL: R3246 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 9.8 m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 320/230 kg Chiều rộng máy: 1.17 m Các tính năng: Xe...
MODEL: R4045 Chiều cao sàn (Trong nhà/Ngoài trời): 12 m/8.8m Tải trọng nâng (Trong nhà/Ngoài trời): 350/250 kg Chiều rộng máy: 1.14 m Tốc độ di chuyển (Khi hạ sàn):...