Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Xe nâng cần thủy lực gấp khúc (diesel)

Xe nâng người cần thủy lực gấp khúc là một dòng xe tự hành đa địa hình, có cần gấp khúc. Thiết kế kết hợp ống lồng giúp đưa người tiếp cận hoặc vượt qua các chướng ngại vật. 

Xe nâng người cần thủy lực gấp khúc (diesel) sẽ thích hợp cho các nhiệm vụ liên tục. Yêu cầu nặng về hiệu suất. Phù hợp cho các khu vực nhà xưởng có nhiều vật cản. Đằng sau các máy móc, thiết bị lớn. Khu vực ngoài trời… Do đó dòng xe rất thích hợp cho các công việc sửa chữa, bảo dưỡng vệ sinh công nghiệp 

MODEL: 1250AJP Chiều cao sàn: 38.10 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: Nâng lên...
MODEL: 1500AJP Chiều cao sàn: 45.72 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: Cần Jib xoay dọc và ngang giúp tăng độ tiếp...
MODEL: 340AJ Chiều cao sàn nâng: 10.33 m Tầm vươn ngang: 6.06 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: Chi phí sở hữu thấp hơn
MODEL: 450AJ Chiều cao sàn nâng: 13.72 m Tầm vươn ngang: 7.62 m Tải trọng nâng: 250 kg Các tính năng: Khả năng vượt dốc 45%
MODEL: 450AJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 13.72 m Tầm vươn ngang: 7.62 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg
MODEL: 520AJ Chiều cao sàn nâng: 16.00 m Tầm vươn ngang: 10.00 m Tải trọng nâng: 250 kg Các tính năng: Điều khiển động cơ nhiều tốc...
MODEL: 520AJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 16.00 m Tầm vươn ngang: 10.00 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg
MODEL: 600AJ/AJN Chiều cao sàn nâng: 18.47 m Tầm vươn ngang: 12.10 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: Thiết bị có phạm vi tiếp...
MODEL: 600AJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 18.30 m Tầm vươn ngang: 12.37 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg
MODEL: 800AJ Chiều cao sàn nâng: 24.38 m Tầm vươn ngang: 15.80 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: Có thể di chuyển trên...
MODEL: 800AJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 24.50 m Tầm vươn ngang: 15.90 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg