Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Dòng 800 Series

Cho dù bạn đang mạo hiểm làm việc trên hoặc ngoài địa hình khó khăn, Dòng 800 cho phép bạn vươn cao hơn và hoàn thành công việc nhanh hơn. Cần cẩu QuikStik® chuyên biệt đưa bạn từ mặt đất tới 24.38 m (80 ft) trong chưa tới 50 giây.

MODEL: 800S Chiều cao sàn nâng: 24.38 m Tầm vươn ngang: 21.64 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 227 kg Các...
MODEL: 800S HC3 Chiều cao sàn nâng: 24.38 m Tầm vươn ngang: 21.78 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 227 kg Các...
MODEL: 860SJ Chiều cao sàn nâng: 26.21 m Tầm vươn ngang: 22.81 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 227 kg Các...
MODEL: 860SJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 26.21 m Tầm vươn ngang: 22.78 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 227 kg Các...