Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Dòng 600 SERIES

Dòng xe nâng người 600 Series có tải trọng bệ cao nhất và phạm vi làm việc lớn nhất trong ngành. Khiến cho khả năng tiếp cận được cải thiện.

MODEL: 600S Chiều cao sàn nâng: 18 m Tầm vươn ngang: 15.29 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các...
MODEL: 600S HC3 Chiều cao sàn nâng: 18 m Tầm vươn ngang: 15.29 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg
MODEL: 660SJ Chiều cao sàn nâng: 02 m Tầm vươn ngang: 17.40 m Tải trọng nâng: 340/249kg Các tính năng: Khả năng leo dốc lên đến 45%...
MODEL: 660SJ HC3 Chiều cao sàn nâng: 02 m Tầm vươn ngang: 17.40 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 340/454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 300 kg