Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Xe nâng cần thủy lực thẳng (điện)

Khi công việc bảo trì hoặc sửa chữa của bạn đòi hỏi bạn phải với qua đầu trong các không gian chật hẹp, bạn cần các giải pháp xe nâng người cần thủy lực thẳng cho phép tiếp cận hoàn toàn và hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách đó. 

Xe nâng người cần thủy lực thẳng (điện) thường được sử dụng tại các công xưởng hoặc nhà máy, các công trình đô thị. Ưu điểm của nó là không tạo khí thải và tiếng ồn. Do đó sẽ phù hợp với nhiều nhiệm vụ đặc thù.

MODEL: EC600SJ Chiều cao sàn nâng: 18.36 m Tầm vươn ngang: 13.18 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: JLG EC600SJ boom ống lồng chạy...
MODEL: EC600SJP Chiều cao sàn nâng: 18.39 m Tầm vươn ngang: 13.54 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: JLG EC600SJP boom ống lồng chạy...
MODEL: H600SJ Chiều cao sàn nâng: 18.36 m Tầm vươn ngang: 13.18 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: JLG H600SJ boom ống lồng chạy...
MODEL: H600SJP Chiều cao sàn nâng: 18.39 m Tầm vươn ngang: 13.54 m Tải trọng nâng: 227 kg Các tính năng: JLG H600SJP cần gấp khúc chạy...