Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Dòng Ultra Series

MODEL: 1200SJP Chiều cao sàn: 36.58 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: Sử dụng...
MODEL: 1350SJP Chiều cao sàn nâng: 41.15 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: Sử...
MODEL: 1500SJ Chiều cao sàn nâng: 45.72 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: Cần...
MODEL: 1850SJ Chiều cao sàn nâng: 56.56 m Tải trọng nâng (Hạn chế): 454 kg Tải trọng nâng (Không hạn chế): 272 kg Các tính năng: JLG...