Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German
Tiếng ViệtEnglish Japaness Korean China German

Xe nâng người chân nhện bánh cao su

MODEL: X20J PLUS Chiều cao làm việc: 20 m Kích thước sàn nâng: 0.69 x 1.34 m Tải trọng nâng: 230 kg Các tính năng: Xe nâng...
MODEL: X26J PLUS Chiều cao làm việc: 26 m Kích thước sàn nâng: 0.69 x 1.34 m Tải trọng nâng: 230 kg Các tính năng: Khả năng...
MODEL: X33J PLUS Chiều cao làm việc: 33 m Kích thước sàn nâng: 0.7 x 1.6 m Tải trọng nâng: 230 kg Các tính năng: Khả năng...